Ook een stukje kunst tot zwerfkunst verheffen???

Zwerfkunst is herkenbaar aan de volgende tekst op de achterkant: 'Dit is Zwerfkunst No. 81 Kunstenaar: Pleysier Neem het mee en geef het tijdelijk onderdak.

Schrijf een stukje in het logboek: www.zwerfkunst.web-log.nl over waar je het gevonden hebt en waar het naartoe gaat.

Laat het na uiterlijk een maand weer vrij in een openbare gelegenheid of geef het door aan een ander'

This is Wildart No. 81 Artist: Pleysier Take it with you and give it a temporarily shelter. Write down a piece of text on the weblog: www.zwerfkunst.web-log.nl about where you have found it and where it is going to. Let it free after a month in some public space or give it to someone else.'

Op 29 November 2005 heb ik het kunstwerkje achter gelaten bij:

On 29 November I left it behind at: Lo dejé detrás en : Galeria Art-Works sl Calle Paradis 3 08002 Barcelona Espana